ΝΕΑ|2013

Η ΑΚΤΩΡ FM ανέλαβε δύο έργα εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή τεχνολογίας αδιαβατικής συμπύκνωσης σε ψύκτες αέρος-νερού