ΝΕΑ|2013

Στο πρώτο εξάμηνο του 2013, η ΑΚΤΩΡ FM ανέλαβε τη συντήρηση 44 πάρκων συνολικής ισχύος 76 MW