ΝΕΑ|2013

Σύστήμα απομακρυσμένης ενεργειακής διαχείρισης σε κτίριο της ΕΤΕ


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος απομακρυσμένης ενεργειακής διαχείρισης σε κτίριο 3.500 m2 της ΕΤΕ.