ΝΕΑ|2016

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 50001


Η ΑΚΤΩΡ FM έλαβε την πιστοποίηση ISO 50001:2011 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης του TÜV NORD. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΑΚΤΩΡ FM στις βέλτιστες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, μέσω της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και την αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών.

Συγκεκριμένα, πιστοποιείται ότι η ΑΚΤΩΡ FM εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με την παραπάνω προδιαγραφή σε κάθε Κτίριο, Εγκατάσταση και Υποδομή.

Το πρότυπο ISO 50001:2011 αφορά σε ένα εθελοντικό διεθνές πρότυπο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, που παρέχει στους οργανισμούς το πλαίσιο για την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της ενέργειας. Προτείνει μια συστηματική προσέγγιση για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η προδιαγραφή αυτή στηρίζει τις οργανώσεις στη θέσπιση ενεργειακών στόχων, που ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις.

Η ΑΚΤΩΡ FM, πιστή στη στρατηγική της για λειτουργική αριστεία, έχει ήδη λάβει 4 πιστοποιήσεις ISO σύμφωνα με τα πρότυπα 9001 για την ποιότητα, 14001 για Περιβαλλοντική Διαχείριση, 18001 για την Ασφάλεια στην εργασία και 27001 για την ασφαλή διαχείριση δεδομένων.