ΕΡΓΑ|FACILITY MANAGEMENT|DATA CENTERS
Data Centers

Η μεγάλη εμπειρία της AKTΩΡ FM στον απαιτητικό τομέα της διαχείρισης εγκαταστάσεων σε Μηχανογραφικά Κέντρα μας επιτρέπει να αναλαμβάνουμε παρόμοια έργα, καθώς διαθέτουμε την προηγμένη τεχνογνωσία και την εξαιρετική απόδοση που απαιτείται. Η ομάδα των τεχνικών μας είναι υπεύθυνη για την προληπτική και διορθωτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υποδομής.    

Η ΑΚΤΩΡ FM είναι σήμερα υπεύθυνη για τα Data Centers των παρακάτω εταιρειών:

  • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (NBG)
  • Όμιλος Ελληνικών Χρηματιστηρίων  (ΕΧΑΕ)
  • Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
  • COSMOTE (2 Data Centers)
  • Όμιλος Γερμανός

Επιπλέον η AKTΩΡ FM παρέχει τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες για Κρίσιμα Κέντρα:

  • Προσαρμογή λειτουργικών παραμέτρων σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνικές και νόρμες (π.χ. ASHRAE standards, UPTIME Institute).
  • Αξιολόγηση του λειτουργικού συστήματος των White Spaces μέσω CFD ανάλυσης (Computational Fluid Dynamics).
  • Εισαγωγή των πρωτοκόλλων επικοινωνίας για τη συνεργασία μεταξύ ομάδων IT και FM (π.χ. DCIM πλατφόρμα).
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ενεργειακή βελτιστοποίηση (π.χ. δείκτης PUE).