ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ενεργειακές υπηρεσίες

Στις μέρες μας αυξάνεται διαρκώς η ανάγκη για ενεργειακή βελτιστοποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση των εκπομπών του άνθρακα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας υπαγορεύεται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά και την ανάγκη για μείωση του κόστους και ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η AKTΩΡ FM πρωτοπορεί στην διαχείριση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, προσφέροντας βιώσιμες λύσεις σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Πιστεύουμε ότι οι εναλλακτικές, καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση του κόστους ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι γνώσεις και η εμπειρία μας σχετικά με τις αγορές ενέργειας και το πλαίσιο των ρυθμίσεων που τις ορίζει, μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να εφαρμόζουμε ακριβώς την κατάλληλη στρατηγική για το κάθε έργο, εξασφαλίζοντας την κορυφαία απόδοση.  

Oι ειδικοί μας στην Διαχείριση Ενέργειας υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση και προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες πολιτικές ενεργειακής διαχείρισης.

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργειακές υπηρεσίες βελτιστοποίησης και καινοτόμες  τεχνικές λύσεις υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και να αντιμετωπιστούν οικονομικά ζητήματα. 

Η AKTΩΡ FM ειδικεύεται στη διαχείριση ενέργειας και την ενεργειακή βελτιστοποίηση, προσφέροντας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες υπηρεσίες:  

 • Ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση Πιστοποιητικών Ενέργειας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).

Ο έλεγχος που διεξάγεται από τους ειδικούς της AKTΩΡ FM περιλαμβάνει ένα σύνολο εκτιμήσεων και ελέγχων, οι οποίοι συνεπάγονται χρήσιμες συμβουλές για αποδοτικότερες μορφές ενεργειακής κατανάλωσης.

Οι παραπάνω διαδικασίες είναι καθοριστικές προκειμένου οι ειδικοί στη Διαχείριση Ενέργειας να παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαραίτητων βελτιώσεων.

 • Πρότυπα  LEED, DGNB, MINERGIE 

To LEED® (Leadership in Energy  Environmental Design) είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το US Green Building Council (USGBC) και παρέχει πιστοποίηση για πράσινα κτίρια. Το LEED αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, τη δόμηση και τη λειτουργία των κτιρίων και των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι ένα πράσινο δομικό εργαλείο που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου, αναγνωρίζοντας τις καλύτερες δομικές στρατηγικές.  

Tο Γερμανικό Σύστημα DGNB® παρέχει μια αντικειμενική καταγραφή και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κτιρίων και των αστικών περιοχών. Χάρη στην ευελιξία του εφαρμόζεται για διάφορες χρήσεις του κτιρίου προκειμένου να ανταποκριθεί στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε χώρας. Η πιστοποίηση παρέχεται μετά την αξιολόγηση έως και 50 κριτηρίων αειφόρου ανάπτυξης που σχετίζονται με οικολογία, οικονομία, κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, τεχνολογία καθώς και την εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο.

Το Ελβετικό Σύστημα MINERGIE®-Standard είναι ευρέως αποδεκτό λόγω της αντικειμενικότητας που εξασφαλίζει: Οι πιστοποιημένοι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν πλήρη ελευθερία σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και την επιλογή υλικών του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. Παρέχεται βεβαίωση ενεργειακής απόδοσης για τις γενικές προδιαγραφές, όπως τα συστήματα εξαερισμού, αλλά και βεβαίωση ενεργειακής απόδοσης για ειδικές προδιαγραφές όπως η παραγωγή ζεστού νερού ή κλιματισμού.

 • Ενεργειακή τεχνογνωσία για νέα προϊόντα και τεχνολογίες που αφορούν τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Παρέχουμε συμβουλές σχετικά με το ποιο είδος τεχνολογίας αποδίδει καλύτερα σε κάθε τοποθεσία, προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της επένδυσής.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μελέτης, εγκατάστασης και διαχείρισης διάφορων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, ηλιακή θερμική ενέργεια, βιομάζα και αντλίες θερμότητας.    

 • Τεχνολογία LED για φωτισμό εσωτερικού κτιρίων και δρόμων. Διαθέτουμε εμπειρία και τεχνολογία αιχμής σε ότι αφορά τις εφαρομές LED που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε έργου.
 • Διαχείριση υδάτων: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μεγάλου φάσματος συστημάτων συλλογής και ανακύκλωσης βρόχινου νερού για οικιακές ή εμπορικές χρήσεις.
 • Θερμική άνεση μέσω της ενεργειακής βελτιστοποίησης του κτιρίου.
 • Οικολογική μόνωση: Προτείνουμε νέα υλικά και καινοτόμες μεθόδους ως εναλλακτικές λύσεις έναντι των συνηθισμένων μονωτικών υλικών που προέρχονται από το πετρέλαιο.
 • Υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό σε όλους τους τύπους κτιρίων.
 • Αεροστεγανότητα: Η ανεπιθύμητη διείσδυση του αέρα δημιουργεί τεράστιο κόστος σε ζητήματα περιβάλλοντος, οικονομίας και υγείας, καθώς ακόμη και τα πιο πρόσφατα κατασκευασμένα περισσότερα κτίρια απέχουν πολύ από το να είναι πραγματικά αεροστεγή.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ζητήματος ακολουθούμε ειδικές μεθόδους για την στεγανοποίηση των κτιρίων.

 • Υπέρυθρη θερμογραφία Η/Μ εξοπλισμού & δομικών στοιχείων

Η συμπύκνωση του αέρα μπορεί να μειώσει την απόδοση της μόνωσης και να επηρεάσει την ακεραιότητα του κτιρίου. Προκειμένου να προβλεφθεί μια πιθανή συμπύκνωση, πριν τη μόνωση γίνεται μια ανάλυση του κινδύνου συμπύκνωσης.

Το αποτέλεσμα της ανάλυσης εξαρτάται από τη συνδεσμολογία, την κατασκευή, τη χρήση καθώς και τη γεωγραφική θέση του κτιρίου. 

 • Φυτεμένα δώματα: η σύγχρονη ενεργειακή λύση

Το ελληνικό οικοσύστημα για πράσινες στέγες αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε ειδικά για μεσογειακού τύπου κτίρια. Είναι κατάλληλο για περιοχές με έντονη σεισμικότητα καθώς είναι μία ελαφριά, σπονδυλωτή, αυτοσυντηρούμενη, φορητή και αδιάβροχη κατασκευή.

Δεν απαιτεί παρέμβαση ή συντήρηση για οποιαδήποτε επιπλέον προσθήκη ακολουθήσει.

Η AKTΩΡ FM σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο της συνεργάτη, τις Oikosteges παρέχει μοναδικές, καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της αστικής θερμότητας στις πόλεις, την κτιριακή θέρμανση και τη μείωση του φορτίου ψύξης. Μια άλλη σημαντική πτυχή αυτής της συνεργασίας είναι η ενεργειακή διαχείριση του νερού και η επιπτώσεις στη θερμοκρασία του μικροκλίματος και του αστικού περιβάλλοντος. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος OS8 είναι μοναδικά: ελαφρύ (20 kg/mwet), φορητό, με προδιαγραφές για εφαρμογή ως ένα τετραγωνικό μέτρο τη φορά ανάλογα με τον προϋπολογισμό. Το OS8 δεν απαιτεί καμία συντήρηση, χρειάζεται χαμηλή έως καθόλου άρδευση και αποδίδει άριστα ως μία απόλυτα βιώσιμη λύση για τα κτίρια.

 • Πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης ενέργειας και απομακρυσμένης διαχείρισης ενέργειας για υποδομές παντός τύπου σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος, με τη χρήση Smart grids.