ΕΡΓΑ|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ|ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΨΥΞΗ
Αδιαβατική ψύξη

Η AKTΩΡ FM μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου, μέσω της τεχνολογίας αδιαβατικής ψύξης.

Ένα από τα ενεργειακά έργα που ανέλαβε η AKTΩΡ FM από κοινού με τον ειδικό συνεργάτη της (TRIANDROS SA), περιείχε την εφαρμογή αδιαβατικής ψύξης στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos και στο κτίριο γραφείων της CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 20%.

Σύντομη ανάλυση λειτουργίας συστήματος:

Η λειτουργία της αδιαβατικής ψύξης βασίζεται στην τεχνητή σκίαση των επιφανειών των αερόψυκτων συμπυκνωτών και στην δημιουργία χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή λειτουργίας αερόψυκτων μηχανημάτων κλιματισμού με χρήση ειδικού συστήματος υδρονέφωσης.