ΕΡΓΑ
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Υπηρεσίες Facility Management

Η AKTΩΡ Facility Management είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και διαθέτει εμπειρία στις καινοτόμες λύσεις που απαιτούνται για τους χώρους των αεροδρομίων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποσκευών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αποτελείται από δύο εντελώς ανεξάρτητα και πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα που περιλαμβάνουν:

  • Συστήματα ταξινόμησης (Sorter)

2 συστήματα ταξινόμησης (ένα για κάθε αίθουσα Διαχωρισμού) που αποτελούνται από 200 εκτρεπόμενα βαγονέτα (tilt trays) ανά σύστημα ταξινόμησης, ταχύτητα 1.9 m/sec και δυνατότητα ταξινόμησης 4,675 αποσκευών/ώρα ανά αίθουσα Διαχωρισμού

  • Check in

144 σημεία ελέγχου εισιτηρίων με δυνατότητα εισαγωγής 4,320 αποσκευών/ώρα ανά αίθουσα Διαχωρισμού

  • Σύστημα ελέγχου περιεχομένου αποσκευών – Επίπεδο Ασφαλείας 1 (Hold Baggage Screening – Level 1)

4 μεταφορικές γραμμές ελέγχου ανά αίθουσα Διαχωρισμού με δυνατότητα διαχείρισης 4.620 αποσκευές/ώρα

  • Ιμάντες παραλαβής αποσκευών (Reclaim Baggage Loops)

11 ιμάντες συνολικά

  • Γραμμές μεταφοράς (Transfer Lines)

2 γραμμές μεταφοράς ανά αίθουσα Διαχωρισμού με χωρητικότητα 122 αποσκευές/ώρα ανά γραμμή μεταφοράς

  • Σύστημα Αποθήκευσης αποσκευών που εισήχθησαν νωρίς (Early bag storage)

5 Ιμαντόδρομοι αποθήκευσης αποσκευών ανά αίθουσα Διαχωρισμού, με συνολικό μήκος 283 μ και 331 αποσκευές ανά αίθουσα Διαχωρισμού

  • Σταθμός Χειροκίνητης Κωδικοποίησης αποσκευών (Manual Encoding Stations (MES)

2 σταθμοί ανά αίθουσα Διαχωρισμού με 360 αποσκευές/ώρα ανά σταθμό  

  • Γραμμή μεταφοράς εσωτερικής σύνδεσης των 2 αιθουσών του Διαχωρισμού (Inter-sorter)

1 γραμμή μεταφοράς (ανά αίθουσα Διαχωρισμού) για εσωτερική σύνδεση μεταξύ των 2 αιθουσών του Διαχωρισμού, 181 αποσκευές/ώρα ανά γραμμή μεταφοράς

  • Γραμμές μεταφοράς εκτός προδιαγραφών (Out of Gauge)

1 γραμμή μεταφοράς για υπερμεγέθεις – υπέρβαρες αποσκευές ανά αίθουσα Διαχωρισμού

  • Σύστημα Ελέγχου αποσκευών - Επίπεδο Ασφαλείας 3 (Level 3)

230 αποσκευές/ώρα ανά αίθουσα Διαχωρισμού

Εκτός απο την Προβλεπτική, Προληπτική και Διορθωτική συντήρηση, η ΑΚΤΩΡ Facility Management συμμετέχει και αναλαμβάνει βελτιώσεις – αναβαθμίσεις του Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών.

Επιπλέον Υπηρεσίες 

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών η εταιρεία μας ανέλαβε την αναβάθμιση του Προγράμματος Ελέγχου - Programming Logic Controller (PLC) - σε σχέση με την εγκατάσταση των Αντλιών Διαχωρισμού Ελαίου, ως μέρος της παροχής υπηρεσιών “Turn Key Products”.

Η AKTΩΡ FM ανέλαβε επίσης τη βαφή των αεραγωγών των χωλ, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό για εργασίες σε ύψος.