ΕΡΓΑ|ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευαστικά έργα

Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Η AKTΩΡ FM παρείχε κατασκευαστικές υπηρεσίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το νοσοκομείο αποτελείται από δύο κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας σχεδόν 5.000 τμ.

ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

Tο έργο κατασκευής της MOΔ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) περιελάμβανε την αποκατάσταση του κτιρίου στην Αθήνα (Εφετείο), ύστερα από μια έκρηξη.

Ολυμπία Οδός

Η AKTΩΡ FM ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή του έργου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου που συμπεριλάμβανε την αναμόρφωση των 2 κύριων αντλιοστασίων (υποσταθμοί 2 & 5 ) στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας.