Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ|ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ|ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αειφόρος Ανάπτυξη

Σχεδιάζουμε και ενεργούμε για το μέλλον με γνώμονα το μακροπρόθεσμο καλό της εταιρίας μας, των πελατών μας και του πλανήτη μας.

Λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις σε βασικά προϊόντα όπως τα τρόφιμα, αλλά και σε ανάγκες όπως η στέγαση, οι μετακινήσεις και η ενέργεια. Σαν επακόλουθο σήμερα περισσότερο από ποτέ ανησυχούμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την έλλειψη φυσικών πόρων. Στην ΑΚΤΩΡ FM, ως υπεύθυνοι διαχείρισης εγκαταστάσεων γνωρίζουμε ότι τα κτίρια είναι υπεύθυνα για περίπου 40% της συνολικής χρήσης ενέργειας, για αυτό και στοχεύουμε σε μία συνδυαστική μείωση της ζήτησης και παράλληλα αντικατάστασης των συμβατικών καυσίμων χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ως μέλος του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχουμε ενσωματώσει πλήρως το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της AKTΩΡ.

Τα κύρια σημεία του προγράμματος εταιρικής ευθύνης της ΑΚΤΩΡ είναι τα ακόλουθα:

Η στάση της AKTΩΡ απέναντι στο περιβάλλον

Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τη στρατηγική βάση για την μακροπρόθεσμη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της εταιρίας. Οι βασικοί άξονες της περιβαλλοντικής στρατηγικής της εταιρείας είναι η συμμόρφωση με τις εθνικές και τις Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές νομοθετικές απαιτήσεις και η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη συνεισφορά στη συνολική βιώσιμη ανάπτυξη. Ως μέρος της διαρκούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, η AKTΩΡ εφαρμόζει το δικό της Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ελέγχεται σύμφωνα με το EMAS και είναι πιστοποιημένο με το ISO 14001:2004.

Green Building – Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στα πλαίσια της έμπρακτης εφαρμογής της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η AKTΩΡ ανέγειρε το κτίριο των κεντρικών γραφείων του Ομίλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του European Greenbuilding Program.  Ως αποτέλεσμα, η  AKTΩΡ έχει καταφέρει να εξοικονομήσει το 26% της ενεργειακής της κατανάλωσης, ενώ από το 2007 αποτελεί επίσημο Greenbuilding Partner. Η επένδυση στο περιβάλλον προσφέρει σημαντικά προνόμια και οφέλη ακόμη και πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος. Η AKTΩΡ προωθεί με ευθύνη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης στην κατασκευή και το European Greenbuilding Program σε ενδιαφερόμενους πελάτες λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις επιχειρηματικούς στόχους που θέτουν.  

Green Building – Συστήματα Πιστοποίησης

Η AKTΩΡ FM  αναλαμβάνει έργα που απαιτούν πιστοποίηση LEED και DGNB.

Το LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design) είναι ένα πρόγραμμα που παρέχει πιστοποίηση για Green Buildings και αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διαχείριση των κτιρίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για ένα πράσινο εργαλείο δόμησης, που αφορά ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου και βοηθάει στην αναγνώριση των καλύτερων μεθόδων δόμησης.  

Tο σύστημα DGNB παρέχει μια αντικειμενική καταγραφή και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των κτιρίων και των αστικών περιοχών. Η ποιότητα αξιολογείται συνολικά και σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Χάρη στην ευελιξία του, μπορεί να εφαρμοστεί ειδικά για τις διάφορες χρήσεις του κτιρίου και να ανταποκριθεί στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε χώρας. Η πιστοποίηση παρέχεται με την αξιολόγηση έως και 50 κριτηρίων βιωσιμότητας που αφορούν την οικολογία, την οικονομία,  τους κοινωνικοπολιτιστικούς παράγοντες, την τεχνολογία και την εξέλιξη των εργασιών στο εργοτάξιο.

Βραβείο για την περιβαλλοντική Διαχείριση της Κατασκευής

Η AKTΩΡ συμμετείχε το 2009 στον τρίτο διαγωνισμό, όπως επίσης και στους προηγούμενους δύο, για τα  Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον. Τα βραβεία αντιστοιχούν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, τα οποία διοργανώνονται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον αποτελούν έναν ευρωπαϊκό θεσμό από το 1987 και στοχεύουν στην αναγνώριση και την προώθηση περιβαλλοντικών πρακτικών των επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Στόχος του θεσμού είναι ακόμη η αφύπνιση της επιχειρηματικής ευαισθησίας σε ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτών των διαγωνισμών, η AKTΩΡ παρουσίασε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και ήταν υποψήφια για το πρώτο βραβείο για την περιβαλλοντική διαχείριση στον τομέα των κατασκευών, διατηρώντας έτσι τον τίτλο της περιβαλλοντικά φιλικότερης επιχείρησης στον τομέα των κατασκευών.

Μέσα από τις προαναφερθείσες δράσεις, η AKTΩΡ στοχεύει στην μελλοντική εξέλιξη της κατασκευαστικής διαδικασίας: την «αειφόρο κατασκευή». Με τον όρο αυτό  εννοούμε μία μέθοδο κατασκευής, η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομική ευημερία.