ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|FACILITY MANAGEMENT
Facility management

Η AKTΩΡ FM είναι μια δυναμική εταιρία που αναλαμβάνει τη διαχείριση εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από τον τύπο κατασκευής, την έκταση ή το σκοπό του κάθε έργου.  

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη γκάμα αποτελεσματικών υπηρεσιών Facility Management, ενώ παράλληλα παρέχει καινοτόμες, αειφόρες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολλούς από τους πιο επιτυχημένους οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η δέσμευση μας για συνεχή παροχή άριστων υπηρεσιών αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι πελάτες μας αναθέτουν στην AKTΩΡ FM τη διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων ή των εγκαταστάσεών τους.

Η εμπειρία της AKTΩΡ FM στη συντήρηση έργων συνδυάζεται με τη βαθιά κατανόηση των εξατομικευμένων αναγκών και τον σαφή προσδιορισμό όλων των καίριων παραμέτρων που αφορούν κάθε ένα project και αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει άριστη αποτελεσματικότητα και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις.  

Η ανάπτυξη, διατήρηση και βελτίωση όλων των εγκαταστάσεων που διαχειριζόμαστε με συνείδηση και σεβασμό στους ιδιοκτήτες και το περιβάλλον, οδηγεί μακροπρόθεσμα στην προστασία της ίδιας της αξίας των επενδύσεων.

Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων, οι οποίες μπορούν να προσθέσουν πραγματική αξία στις επενδύσεις των πελατών μας.

 Η AKTΩΡ FM εξειδικεύεται στη διαχείριση εγκαταστάσεων στους ακόλουθους τομείς:

  • Aεροδρόμια
  • Κέντρα Αθλητισμού και Ψυχαγωγίας
  • Κτιριακά Συγκροτήματα
  • Νοσοκομεία
  • Critical Centers (Data Centers, IT Centers)
  • Υπηρεσίες Soft Facility Management (υπηρεσίες καθαρισμού, ασφάλειας, συντήρησης τοπίων, κτλ.)
  • Φωτοβολταιϊκά Πάρκα
  • Έργα PPP (Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα)
  • Έργα BOT ( Κατασκευή – Λειτουργία – Μεταφορά)