ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|FACILITY MANAGEMENT ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Facility management αεροδρομίων

Η AKTΩΡ FM στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων από την διαχείριση εγκαταστάσεων αεροδρομίων, γνωρίζοντας την αυξανόμενη πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη συντήρηση αυτών.

Δεδομένου ότι ένα αεροδρόμιο καταλαμβάνει πολλά στρέμματα γης, διαθέτει διάφορα είδη κτιρίων και ποικιλία τύπων εξοπλισμού, η AKTΩΡ Facility Management χρησιμοποιεί την εμπειρία και την καινοτόμο τεχνολογία με σκοπό να μειώσει το κόστος της εργασίας και της ενέργειας, να διαχειριστεί τα αποθέματα, να βελτιστοποιήσει την απόδοση και τη μακροβιότητα  και να εξασφαλίσει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας.

Τα κτίρια ενός αεροδρομίου ενσωματώνουν δομές με ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την ηχομόνωση, την αδιάκοπη λειτουργία, καθώς επίσης και τις ειδικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Η AKTΩΡ FM διαχειρίζεται την συντήρηση σε έργα τόσο μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας προσφέροντας έναν συνδυασμό άρτιου εξοπλισμού και εξειδικευμένου προσωπικού με μεγάλη εμπειρία. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνει να καλύψει τις ανάγκες των σύγχρονων έργων μέσα στα περιορισμένα χρονικά πλαίσια και καταφέρνει όλα τα συστήματα να βρίσκονται σε λειτουργία και να έχουν άριστη απόδοση.

Η AKTΩΡ Facility Management προσφέρει τις παρακάτω ολοκληρωμένες λύσεις facility management για αεροδρόμια:

 • Προληπτική,  προβλεπτική και διορθωτική συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης αποσκευών
 • Λειτουργία συστημάτων διαχείρισης αποσκευών
 • Διαχείριση ιμάντων παραλαβής αποσκευών
 • Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού (γεννήτριες, συστήματα ψύξης, MV, γείωσης, φωτισμού, συστήματα πυροπροστασίας, συστήματα πυρανίχνευσης, CCTV, συστήματα κοινόχρηστης διεύθυνσης, BMS κλπ.)
 • Γέφυρες επιβίβασης επιβατών & συντήρηση μονάδων ισχύος εδάφους
 • Φωτισμός αεροδιαδρόμων και συντήρηση  
 • Συντήρηση δημοσίου χώρου (κτίρια, πεζοδρόμια, εθνικούς δρόμους κλπ)
 • Καθαρισμός αεροδιαδρόμων
 • Συντήρηση συστημάτων IT (FIDS, Telephony, CUTE, UFIS etc.)
 • Ανακατασκευές - ανακαινίσεις (αγωγούς, μονώσεις, χρώματα)
 • Κατασκευαστικά έργα μικρής έκτασης
 • Υπηρεσίες καθαρισμού (εσωτερικός και περιβάλλων χώρος)
 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Συντήρηση συστημάτων βιολογικού καθαρισμού υδάτων
 • Συντήρηση τοπίου
 • Υπηρεσίες ασφάλειας
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση ενέργειας
 • Συντήρηση οχημάτων
 • Καθαρισμός αεροδιαδρόμων από χιόνι