ΕΡΓΑ|FACILITY MANAGEMENT|CEDEFOP
CEDEFOP

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) στη Θεσσαλονίκη καλύπτει μια έκταση 12.000 τετραγωνικών μέτρων και η AKTΩΡ FM προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων:

  • Υπηρεσίες πρασίνου
  • Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και οικοδομικού εξοπλισμού του κτιρίου