ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Κατασκευές

Η ΑKTΩΡ FM έχει σημαντικές κατασκευαστικές δυνατότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις άλλες δραστηριότητες της εταιρίας μας.

Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας απέναντι σε κάθε έργο έχει ως φυσικό αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση του κόστους για τα νέα κτίρια και τις υποδομές και την καλύτερη συνολική αξία για τους πελάτες μας.

Η σχέση της εταιρείας μας με την ΑΚΤΩΡ, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες σε διεθνές επίπεδο και μέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε συνδυασμό με την μακρόχρονη ενασχόληση της AKTΩΡ FΜ με την αειφόρα ανάπτυξη, μας επιτρέπουν να παρέχουμε υψηλής ποιότητας κατασκευαστικές υπηρεσίες σε οργανισμούς δημοσίου αλλά και ιδιωτικού τομέα.  

Οι κατασκευαστικές υπηρεσίες της AKTΩΡ FΜ απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε έργα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (PPP) και μακροπρόθεσμους πελάτες, με τους οποίους έχουμε αναπτύξει ισχυρές σχέσεις βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Επιπλέον διαχειριζόμαστε πολύπλευρα έργα που αφορούν νέες κατασκευές ή εργασίες ανακαίνισης, προκειμένου να ενισχυθεί η αξία των κτιρίων και να παραταθεί η βιωσιμότητά τους.

Όλες οι εργασίες παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία με το κλειδί στο χέρι Turn Key Products με στόχο να εξασφαλίσουν την άριστη απόδοση, την τήρηση των ακριβών προδιαγραφών και τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.

Η ΑΚΤΩΡ FM αναλαμβάνει Μελέτες - Ανακαινίσεις - Ανακατασκευές Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Γραφείων – Βιομηχανικών Χώρων).

Οι εργασίες Μελέτης & Κατασκευής περιλαμβάνουν τα παρακάτω συστήματα σε πλήρη λειτουργία:

 • Οικοδομικά
 • Θερμομόνωση
 • Χρωματισμοί
 • Κουφώματα Αλουμινίου
 • Ανελκυστήρες
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης
 • Συστήματα Κατάσβεσης
 • Συστήματα Πυρασφάλειας
 • Φωτισμός – Φωτισμός Ασφαλείας
 • Ηλεκτρολογικά – Πίνακες – ΓΠΧΤ- Αυτοματισμούς
 • Κλιματισμός – Ψύξη- Θέρμανση
 • Συστήματα Αυτόματης Πρόσβασης
 • Θυροτηλεοράσεις
 • Ασθενή – Κατανεμητές
 • Συστήματα Συναγερμών
 • Computer Room
 • Συστήματα Αδιαλείπτου Παροχής (UPS)
 • Συστήματα Αντιστάθμισης Φορτίων με Πυκνωτικές Διατάξεις
 • Υποσταθμοί Μ/Τ - ΠΜΤ
 • Η/Ζ (γεννήτρια)
 • Συστήματα Αντλιών