ΕΡΓΑ|FACILITY MANAGEMENT|L’OREAL
L’OREAL

Το συγκεκριμένο έργο αφορά ένα συγκρότημα δύο κτιρίων (κεντρικά γραφεία και κέντρο logistics) και καλύπτει μια συνολική επιφάνεια 17.725 τετραγωνικών μέτρων. Οι υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων που παρέχει η AKTΩΡ FM στην L'OREAL περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :

  • Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και οικοδομικού εξοπλισμού του κεντρικού κτιρίου
  • Συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού και οικοδομικού εξοπλισμού και διαχείριση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων στο κέντρο logistics