ΕΡΓΑ|FACILITY MANAGEMENT|MEDITERRANEAN COSMOS
Mediterranean Cosmos

Το εμπορικό κέντρο “Mediterranean Cosmos”  βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και οι εγκαταστάσεις του καλύπτουν συνολικά μία περιοχή 170.000 τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών στάθμευσης.

Η AKTΩΡ FM παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων για το Mediterranean Cosmos:

  • Συντήρηση & λειτουργία του ηλεκτρομηχανολογικού και οικοδομικού εξοπλισμού του κτιρίου
  • Συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων των περιοχών στάθμευσης
  • Υπηρεσίες φύλαξης
  • Πλήρης υποστήριξη (24/7 - 365 κάλυψη) με ομάδα τεχνικών και μηχανικών κατόπιν αιτήματος