ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προβλεπτική συντήρηση

Η AKTΩΡ FM έχει οργανώσει ένα εξειδικευμένο τμήμα για τη διενέργεια ελέγχων με κάμερα υπερύθρων ακτινών. Οι ηλεκτρικές διακοπές και οι μηχανικές βλάβες μπορεί να αποτελέσουν ένα σοβαρό πρόβλημα για κάθε εταιρία και για το λόγο αυτό η προβλεπτική συντήρηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.

Η προγνωστική συντήρηση (predictive maintainance) βοηθά στο να επισημαίνονται εγκαίρως επικείμενα προβλήματα και να επιλύονται προτού επηρεάσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ειδικότερα με τη χρήση των υπέρυθρων θερμογραφικών δοκιμών, είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε τις αιτίες της βλάβης σε πολύ αρχικό στάδιο και συχνά μπορούμε να απομονώσουμε το πρόβλημα.

Στην AKTΩΡ FM, πιστεύουμε ότι με την παρακολούθηση λειτουργίας του εξοπλισμού και την προγραμματισμένη συντήρηση στις εγκαταστάσεις μειώνεται η πιθανότητα ξαφνικής διακοπής λόγω βλάβης, δαπανώνται λιγότερα χρήματα για τη συντήρηση που απαιτείται αφού παρουσιαστεί κάποια βλάβη, καθώς και για το κόστος επισκευής του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα επεκτείνεται η διάρκεια ζωής των μηχανών. Η πολύχρονη εμπειρία μας σε τέτοια συστήματα υποδεικνύει την υπέρυθρη κάμερα ως την καλύτερη πρακτική στην προληπτική συντήρηση. Ο πρώτος έλεγχος οργανώνεται στην αρχή της σύμβασης προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση των σημαντικών Ηλεκτρο-Μηχανολογικών εγκαταστάσεων του πελάτη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, συντάσσεται μια λεπτομερής αναφορά για τον πελάτη στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι πιθανές βλάβες που πιθανά να προκύψουν στο μέλλον. 

Κτιριακοί Έλεγχοι για προβλεπτική συντήρηση:

  • Μόνωση κτιρίων

Η AKTΩΡ FM διεξάγει τον έλεγχο μόνωσης με εξειδικευμένους τεχνικούς ως μέρος ενός ενεργειακού ελέγχου για όλο το κτίριο. Ενώ η πλειοψηφία των μονώσεων στα κτίρια στοχεύει στις θερμικές εφαρμογές, το ίδιο ισχύει και για άλλα είδη μονώσεων, όπως η μόνωση πυρκαγιάς ή η μόνωση απέναντι στους κραδασμούς που προκύπτουν από τις βιομηχανικές εφαρμογές.   

Σε αυτό το πλαίσιο, η AKTΩΡ FM παρέχει επιπλέον παρακολούθηση και διαγνωστικές τεχνικές, όπως:

  • Οπτικοακουστική Επιθεώρηση
  • Μέτρηση Θερμοκρασίας
  • Ανάλυση Δονήσεων
  • Ανάλυση Λαδιών
  • Παράμετροι Επεξεργασίας
  • Υπέρυθρη Σάρωση
  • Έλεγχος διαρροών νερού

Εφαρμόζουμε έλεγχο διαρροών νερού, με σκοπό την εξεύρεση των διαρροών νερού και την περαιτέρω εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες στο ελάχιστο αποδεκτό όριο.  

  • Έλεγχος λειτουργίας κινητήρων

Προβλήματα που σχετίζονται με την υπερθέρμανση από φθαρμένα ρουλεμάν είναι από τις πιο συχνές αιτίες βλάβης των κινητήρων, για το λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή,

  • Ανάλυση κατανομής θερμικού φορτίου στα racks των υπολογιστικών συστημάτων.

Οι ειδικοί μας μπορούν να εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες όπως η μέτρηση διασποράς θερμοκρασίας και ο θερμογραφικός έλεγχος των επιμέρους στοιχείων παροχής του εξοπλισμού, με στόχο την ομοιόμορφη απαγωγή θερμικού φορτίου και τη σωστή κατανομή της ψύξης.