ΕΡΓΑ|ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ|ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΕ
Τεχνολογίες ΑΠΕ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος - Πειραιώς 74


H ΑΚΤΩΡ FM είναι υπεύθυνη για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 48 KWp, επί στέγης κτιρίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο συγκεκριμμένα, το έργο εκτείνεται σε τρία επίπεδα, δύο στη στέγη και ένα στο δώμα του γραφειακού συγκροτήματος. 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα υποστηρίζει το πλέον προηγμένο μέτρο ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), το οποίο και επιτρέπει στον καταναλωτή την κάλυψη βασικών αναγκών ιδιοκατανάλωσης, σε ετήσια βάση, από την παραγωγή ενέργειας του ιδίου του συστήματος. Ένας ειδικός μηχανισμός στήριξης εξυπηρέτησε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού, διασφαλίζοντας έτσι τη μόνωση του δώματος. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΚΤΩΡ FM περιφρούρησε την ομαλή λειτουργία του γραφειακού συγκροτήματος και την εργασιακή καθημερινότητα εντός αυτού, πραγματοποιώντας τις εκάστοτε εργασίες σε ανεξάρτητο χώρο και αποφεύγοντας την υπερβολική ηχορύπανση.

Δήμος Γλυφάδας

Η Γλυφάδα είναι ένα νότιο προάστιο της Αθήνας και η AKTΩΡ FM παρείχε εξειδικευμένες λύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναλαμβάνοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Εγκατάσταση 10 αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων, 2,5 kW το καθένα
  • Εγκατάσταση σε ειδικές πέργκολες και επιλεγμένες πλατείες του Δήμου
  • Φωτισμός σε πλατείες
  • Δυνατότητα σύνδεσης των αυτόνομων συστημάτων σε δίκτυο