ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ|HELPDESK
Helpdesk

To Helpdesk είναι μια πολύτιμη υπηρεσία, διαθέσιμη 24/7/365, η οποία συμβάλλει στη σωστή διαχείριση του κτιρίου μέσω της καταγραφής πληροφοριών.

Η AKTΩΡ FM χρησιμοποιεί αυτή την υπηρεσία με σκοπό να παρέχει στους πελάτες χρήσιμες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη.

Το Helpdesk χρησιμοποιεί και ανανεώνει το λογισμικό CMMS με το να λαμβάνει όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και να τις μετατρέπει σε εντολές εργασίας.

Υπηρεσίες Helpdesk:

• Λήψη τηλεφωνικών κλήσεων
• Παρακολούθηση της επέμβασης
• Επίλυση προβλημάτων και διαχείριση μέσων
• Κατάρτιση στατιστικών στοιχείων και αναφορών
• Συντονισμό της τεχνικής υποστήριξης